Tel. : 02 9920096-99 , Fax : 029920095 press 0
     Mobile : 082-9851115, 080-2226670

www.muaythai-institute.net   
E-mail :
[email protected]
Thailand Argentina Australia Austria Belgium Brazil Cameroon Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong Iceland India Ireland Japan Italy South Korea Latvia Mexico Netherlands
รำมวย
ก่อนการแข่งขัน นักมวยต้องร่ายรำมวยตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อลดความตื่นเต้นและคลายเครียดก่อนการแข่งขัน
2. เพื่อสร้างสมาธิเรียกขวัญและกำลังใจ
3. เพื่อสำรวจพื้นเวที
4. เพื่อหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้
5. เพื่อทักทายและข่มขวัญคู่ต่อสู้
6. เพื่อเหยียดยืด และอบอุ่นร่างกาย
7. เพื่อกระตุ้นและสร้างความกระตือรือร้น อยากทำการแข่งขันมากขึ้น

ดนตรี
การไหว้ครูและรำมวยนั้น เริ่มมีการบรรเลงดนตรีประกอบมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้อารยธรรมมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งดนตรีประกอบด้วย
1. ฉิ่ง
2. ปี่ชวา
3. กลองแขกตัวผู้
4. กลองแขกตัวเมีย
เพลงที่นิยมขณะประกอบรำมวย คือ เพลงสระหม่า
เพลงที่นิยมบรรเลงประกอบการแข่งขัน คือ เพลงแขกเจ้าเซ็น


รำมวย "พรหมสี่หน้า"

1. ยืนสงบนิ่ง (บนพื้นดิน ก่อนเดินขึ้นไปบนสังเวียนผ้าใบ) พนมมือเอาไว้ที่หน้าอก
 


2. คุกเข่าลงกับพื้น โดยนั่งลงไปบนส้นเท้าทั้งสองข้าง (เท้าขวาทับไปบนเท้าซ้าย) ในวิชามวยไทยเรียกว่า "ท่าเทพพนม" จากนั้นกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ลงบนพื้นดิน 3 ครั้ง (เพื่อทำความเคารพพระแม่ธรณี)3. จากนั้นใช้มือขวาวางไปบนพื้น (พระแม่ธรณี) แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง (เสมือนเป็นการขอพรจากพระแม่ธรณี) แล้วจากนั้นนำมือขวามาวางไว้บนศรีษะตนเอง และหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง (เสมือนเป็นการให้พระแม่ธรณีปกป้องตัวเองจากการแข่งขัน หรือต่อสู้ครั้งนี้)4. ยืนขึ้นอย่างมีความมั่นใจ เท้าทั้ง 2 ข้างชิดติดกัน จากนั้นนำมือมาพนมเอาไว้ที่หน้าอกทั้ง 2 ข้าง แล้วก้าวขาซ้ายขึ้นไปบนบันได (ข้ามบันไดขั้นที่ 1)5. ยืนกึ่งกลางของเชือกพร้อมพนมมือเอาไว้ ทำจิตให้สงบนิ่ง แล้วเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมในการที่จะเข้าไปในสังเวียนการต่อสู้มวยไทย แล้วจับเชือกให้มั่นด้วยมือทั้งสองข้าง จากนั้นกระโดดข้ามเชือกทันที


   

 

6. หลังจากกระโดดข้ามเชือกแล้ว ก็มายืนตรงกลางเวทีแล้วพนมมือทั้ง 2 ข้างไว้ที่หน้าอก ในวิชามวยไทยเรียกว่า "ท่าเทพพนม" จากนั้นไหว้ทำความเคารพผู้ชมทุกๆด้านของเวที


7. 1. ยืนนิ่งจิตเป็น
- ยืนตรง
- หันหน้าหาคู่ต่อสู้
- ระยะห่างจากมุมของตนเอง 3 ก้าว
- แหงนหน้าดูท้องฟ้า
- สูดหายใจลึก 3 ครั้ง8. -เท้าชิดไหว้
-เปิดทวารลมซ้าย : เงยหน้านิ้วหัวแม่มือซ้ายปิดรูจมูกซ้าย สูดหายใจลึก
-เปิดทวารลมขวา : เงยหน้านิ้วหัวแม่มือขวาปิดรูจมูกขวา สูดหายใจลึก9. ลงอักขระตัดไม้ข่มนาม : ใช้ปลายเท้าซ้ายเขียนวงกลมบนพื้น วนหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ
แล้วกระทืบกลางวงกลม 1 ครั้ง10. -ย่อเข่าซ้ายทรุดตัวลงนั่งหลังเท้าขวาทับฝ่าเท้าซ้าย วางฝ่ามือทั้งสองไว้บนต้นขานิ้วชี้เข้าหากัน     
-ไหว้ท่าเทพพนม         


  -กราบเบญจางคประดิษฐ์ครั้งที่ 1 โดยคว่ำฝ่ามือซ้ายลงสัมผัสพื้น ตามด้วยฝ่ามือขวา มือทั้งสองห่างพอประมาณ หน้าผากสัมผัสพื้น
-กราบนิ่ง 10 วินาที เพื่อระลึกถึงครูและผู้มีพระคุณ (ทำซ้ำอีก 2 ครั้งๆละ 2 วินาที)


 
                 

11. -กอบพระแม่ธรณี : นั่งบนส้นเท้าเหยียดแขนทั้งสองไปด้านหลัง โน้มตัวไปข้างหน้า
-กอบพระแม่ธรณีด้านหน้า : เหยียดแขนไปด้านหลัง เคลื่อนมาวางสันมือไว้ข้างลำตัวแล้วลากหอบสัมผัสพื้น จนมือทั้งสองมาชิดกันอยู่ด้านหน้า
-ดึงมือทั้งสองมาชิดหน้าอก


-ถวายบังคมโดยแขนทั้งสองเหยียดตึงพุ่งไปข้างหน้า แล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะตามองตามมือ
-ดึงปลายนิ้วแตะหน้าผาก แล้วดันแขนเหยียดตึงขึ้นเหนือศีรษะ ตามองตามมือ12. กอบพระแม่ธรณีด้านซ้าย13. กอบพระแม่ธรณีด้านขวา14. ท่าปฐมเหยียดเท้าขวาไปข้างหน้า กำหมัดหมุนมือทั้งสองเป็นวงกลม 3 รอบ15. ท่าขึ้นพรหม : ยกตัวขึ้นเข่าขวาตั้งฉาก ลำตัวตั้งตรง กางแขนขนานกับพื้นออกไปทางด้านข้าง พร้อมหมุนมือเป็นวงกลมไปข้างหน้า และกระดกเท้าซ้ายขึ้น16. -กอบพระพาย : ยกตัวขึ้น เข่าขวาตั้งฉาก ลำตัวตรง เหยียดแขนทั้งสองไปด้านหลัง รวบมาหมุนมือทั้งสองเป็นวงกลม 3 รอบ.
-หงษ์เหิร : กางแขนออกทางด้านข้าง ยกแขนขึ้นลงลักษณะนกบิน 3 ครั้ง18. -กระดกหางหงษ์ : โน้มตัวไปข้างหน้า เข่าขวาจรดพื้น กระดกส้นเท้าซ้าย 3 ครั้ง
-หงษ์สะบัดหาง : สะบัดหน้าไปทางซ้ายมองดูเท้าหลัง สะบัดหางหงษ์ 10 วินาที19. ส่องเมฆ : ดึงตัวกลับ นั่งท่าพรหมกำหมัดหมุนมือทั้งสอง 3 รอบ และหยุดมองท้องฟ้าลอดท่อนแขนทั้งสอง20. ปั้นเม็ดขนุน : ใช้ฝ่ามือหมุนประคองกันไปมา 3 รอบ21. ยืนไหว้เทพนิมิตร22. ลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวา ยกเท้าซ้ายสัมผัสพื้น หมุนมือทั้งสอง 3 รอบ ยกเข่าขวาเสมอเอว มือขวาวางบนเข่าขวา แขนซ้ายวางบนหน้าผากเหนือคิ้ว หันฝ่ามือออก23. ลากเท้าขวาชิดหน้าซ้าย ยกเท้าขวาสัมผัสพื้น หมุนมือทั้งสอง 3 รอบ ยกเข่าซ้ายเสมอเอว มือซ้ายวางบนเข่าซ้าย แขนขวาวางทาบบนหน้าผากเหนือคิ้วหันฝ่ามือออก24. หมุนตัวกลับหลังหันทางซ้าย วางเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวาเลยไป 1 ก้าว ไหว้เทพนิมิตรทิศเบื้องซ้าย
26. -ขุนพลกรายทวนแปดทิศด้วยเท้าซ้าย 3 ครั้ง : หมุนปลายเท้ารอบแกนสะโพก 3 รอบ
-ขุนพลกรายทวนแปดทิศด้วยเท้าขวา 3 ครั้ง : หมุนปลายเท้ารอบแกนสะโพก 3 รอบ27. พระรามแผลงศร 2 ครั้ง28. มองดูคู่ต่อสู้ว่าโดนลูกศรที่ยิงออกไปรึไหม29. ย่างสามขุมเข้าหาคู่ต่อสู้ 3 ก้าว30. ยืนไหว้

กลับสู่หน้าหลัก

Home | Program | Courses | History | Wai Kru | Mae Mai | News | Masters | Map | Location | Certificate | President | Contact Us
- - - Create by : Bird - - -